БіоАрсенал від MycoGold - золотий стандарт серед інокулянтів
 • Шановні виробники та партнери! До Вашої уваги! Пропонуємо новітній мікробіологічний препарат  БіоАрсенал (BioArsenal) американського виробництва від компанії MycoGold.

  Універсальний склад продукту, що містить гриби beauveria bassiana, штам mg301 (gha), beauveria bassiana, штам mg302(db-1) та бактерії azospirillum spp. - mg401, azotobacter spp. - mg402 а також, вітаміни, амінокислоти, мікроелементи та інші біологічноактивні речовини.

  Мікориза

  Мікориза - це особливий взаємовигідний зв'язок - симбіоз- між рослиною і грибницею. Гриб допомагає рослині отримувати вологу і поживні речовини, а рослина у відповідь постачає грибницю вуглеводами. Мікоризальні гриби підсилюють кореневу систему рослини, утворюючи мережу тоненьких ниточок, що зветься гіфами. Тобто корені рослин щільно обростають мікоризними гіфами, і це не прояв грибкового захворювання, а об’єднання потоків поживних рідин  грибниці і рослини в єдину систему. Всім відомий приклад мікоризного зв'язку - трюфельні гриби. Знайти їх можна лише в дуже природньо чистих й незайманих ділянках лісу. Сучасні практики ведення сільського господарства знищили природньо присутню мікоризу на наших грунтах. BioArsenal™ не просто  використовує всю корисність микоризи, але й доповнює і удосконалює склад біодобрива.

  Мікоризна грибкова система - єдина в своєму роді, яка науково доведена і класифікована як біодобриво. Гіфи мікоризи можуть проростати на декілька метрів за  межі  від зони виснаження, таким чином вони можуть знаходити поживні речовини з набагато ширшої ділянки грунту. Мікоризні з’єднання характеризуються наявністю суцільного чохла з величезної кількості філаментів (ниточок) грибниці на кореневій системі рослини. За рахунок приєднання грибкового міцелію (грибниці) безпосередньо до коренів рослини збільшується поглинаюча властивість кореня, всмоктування води і поживних речовин, бо збільшується об’ємна і площинна маса кореневої системи.

  Азотофіксуючи бактерії

  Азот – один з основних елементів, необхідних для життєдіяльності рослин. Він входить до складу білків, ферментів, нуклеїнових кислот, хлорофілу, вітамінів, алкалоїдів та інших сполук. Рівень азотного живлення визначає розміри та інтенсивність синтезу білків, інших азотистих органічних сполук у рослині, які істотно вливають на процеси росту. У складі сухої речовини рослини азоту міститься 1-3%, у білках – 16-18%.

  Характерними ознаками азотного голодування є повільний ріст вегетативних органів рослин і поява блідо-зеленого, навіть жовто-зеленого забарвлення листків унаслідок порушення процесів утворення хлорофілу.

  У грунті  в сереньому міститься 0,05-0,5% загального азоту, з якого 93-98% в органічній формі, а 3-7% становлять мінеральні сполуки азоту.

  Азот доступний рослинам лише у формі мінеральних сполук, яких у грунті близько 1% від загальної кількості азоту.

  Але азот завжди присутній в повітрі, і перетворити його з атмосферного на біологічно доступний рослинам можут азотофіксуючи бактерії.

  В нашому продукті BioArsenal™  представлені два види таких бактерій - Azotobacter й Azospirillum.

  Представники роду Azotobacter синтезують деякі біологічно активні речовини, у тому числі і деякі фітогормони, наприклад ауксини, тим самим стимулюючи ріст та розвиток рослин і являючись біологічним стимулятором росту рослин і синтезуючи фактори, необхідні для їх росту. Екзополісахариди бактерій сприяють мобілізації важких металів в ґрунті, сприяючи самоочищенню ґрунтів, забруднених такими металами, як кадмій, ртуть і свинець. Також Azotobacter виробляє деякі речовини, що запобігають росту певних патогенів рослин, таких як Alternaria, Fusarium і Helminthosporium, таком чином виступаючи в ролі агенту біологічної боротьби зі шкідниками.

  Azospirillum  є однiєю з найбільш вивчених бактерій, що сприяє росту рослин. Вона має здатність впливати на ріст численних сільськогосподарських культур в усьому світі через виведення різних гормонів і здатність бактерій фіксації азоту.

  Біологічний інсектицид

  Beauveria Bassiana - під таким милозвучним ім'ям ховається страшний ворог багатьох членистоногих комах. Він діє як паразит на дуже широкому колі членистоногих, зокрема: білокрилки, терміти, трипси, попелиці, жуки, гусениці, довгоносики, коники, мурахи,  клопи і навіть комарі, що передають малярію.

  Конідії або спори Beauveria Bassiana легко проникають через кутикулу комах, розпосюджуються гемолімфою по всьому організму і таким чином викликають смерть шкідника.

  Наши дослідження показали, що Beauveria Bassians захищає розсаду від таких грибкових грунтових патогенів як Rhizoctonia and Pythium.

  Комплекс біостимуляторів і мікродобрив

  Біостимуляторами називають певні речовини, аналоги фітогормонів, які не є прямими пестицидами, не є чисто поживними речовинами для рослин, але при наявності їх в грунті відмічаються істотні позитивні зміни в рості і розвитку рослин.  

  Біостимулятори впливають на всі  метаболічні процеси, зокрема дихання, фотосинтез, синтез нуклеїнових кислот, поглинання іонів. Вони не є добривом, призначенним на виправлення дефіциту поживних елементів в грунтах, але являючи собою суміш ферментів, гормонів, біологічно активних речовин, вони впливають на доступність живильних речовин, зберігають вологу, підвищують кількість антиоксидантів, покращують метаболізм і збільшують вироблення хлорофілу.

  Для вирощування високих і сталих урожаїв сільськогосподарських культур поряд з біоелементами (С, Η, О, N, Р, К, Са, Mg, S) важливе значення в живленні рослин мають ще близько 18 елементів, передусім – В, Mn, Cu, Zn, Co, Mo. Оскільки вміст цих елементів у рослинах і ґрунтах досить малий (0,01–0,001 % у перерахунку на суху речовину), їх називають мікроелементами, а добрива, що їх містять – мікродобривами. Для вирощування високих повноцінних урожаїв сільськогосподарських культур необхідно враховувати їх вимоги до мікроелементного складу живильного середовища.

   

04 травня 2018

ДП Рейлін починає акцію для виробників сорго!

plant

Шановні виробники та партнери! Скористайтеся  пропозицією від ДП "Рейлін" - провідног...

ЧИТАТИ ДАЛІ

plant

Шановні виробники та патнери! ДП Рейлін вітає всіх із завершенням сезону! Щоб підтримати сільгосп...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Підсумки жнивної кампанії 2019 року та перспективи 2020 року

plant

Скарбничка практичних рішень. Підсумки жнивної кампанії 2019 року та перспективи сезону 2020 року...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Вибираємо гібриди сорго. Юкі

plant

Скарбничка практичних рішень. Вибираємо гібриди сорго. Юкі.   Сучасний  ринок посівного...

ЧИТАТИ ДАЛІ