22 листопада 2017

Враховуючи зміни клімату, які значно ускладнюють ведення сільськогосподарського виробництва, культура сорго все більше привертає увагу сільгоспвиробників завдяки вагомим перевагам над іншими культурами.

Зміна частоти добрих та поганих врожаїв за роками
Культура             1975-1990              1990-2008
  врожані неврожайні врожайні неврожайні
Кукурудза 6/15 4/15 5/15 8/15
Пшениця озима 7/15 3/15 8/15 6/15
Ячмінь озимий 6/15 4/15 4/15 6/15
Овес 7/15 3/15 8/15 3/15
Тритікале 8/15 4/15 8/15 5/15
Сорго 11/15 3/15 10/15 3/15
Культура         1980-1995         1995-2010
  Врожайні Неврожайні Врожайні Неврожайні
Кукурудза ранніх строків посіву 8/15 5/15 5/15 7/15
Кукурудза пізніх строків посіву 6/15 8/15 3/15 11/15
Кукурудза+сорго - - 6/9 1/9
Сорго силосних гібридів - - 7/9 -

Сорго вирощують на зерно та зелену масу, тому можливості використання культури надзвичайно різноманітні - від виробництва продуктів харчування для людей та кормів тваринам, птиці, рибі, до  сировини для  біоенергетики.

Сорго-суданкові, силосні та цукрові гібриди якнайкраще придатні для створення однорічних пасовищ та виробництва зеленої маси, сіна,сінажу, силосу, гранул.

Зерно сорго - цінна сировина для концентрованих кормів (комбікорм), виробництва круп, борошна, спирту класу люкс, крохмалю та іншого. В незворушеному вигляді його згодовують птиці та рибі. Хімічний склад зерна схожий до кукурудзяного, хоча відсотковий вміст протеїнів в ньому дещо вищий.

Порівняння хімічного складу зерна сорго та кукурудзи
Показники Сорго Кукурудза
                   Вміст сухої речовини, %
Крохмаль 75,1 75,8
Протеїни 10,6 8,7
Жири 4,1 4,5
Загальні цукри 0,8 1,9
Кальцій 0,04 0,05
Фосфор 0,32 0,30
Лізин 0,25 0,28
Метіонін 0,36 0.35
Триптофан 0,12 0,06

Дійсно, соргове зерно з успіхом може бути включено в раціон більшості сільськогосподарських тварин ( ВРХ, вівці,коні. свині), пташок (кури, качки, гуси, індики) та рибі. Відсутність танінів у ньому сприяє хорошій засвоюваності енергії та білків тваринами з однокамерними шлунками.

Порівняння засвоюваної енергії зерна кукурудзи та сорго для свиней
        Молодняк свиней                Свиноматки
                                                                     ED
сорго  кукурудза    сорго   кукурудза
3 931 3 924    4002      4081

Сорго -  найбільш енергетична зернова культура. Середня енергетична цінність соргового зерна становить 3700 ккал/кг, що на 100 ккал більше в порівнянні з кукурудзою. Дослідження показують достатньо високий коефіцієнт засвоюваності зерна при згодовуванні його птиці ( 87 -97 %). Це стільки ж, або й вище, ніж за згодовування інших зернових культур (за вийнятком сірковмісних амінокислот).

                Порівняння енергетичної цінності зерна сорго та кукурудзи для птиці                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В раціоні жуйних тварин соргове зерно входить до складу енергетичних концентратів, що доповнюють поживність кормів і слугують джерелом азоту. Скловидність ендосперму  уповільнює розпад крохмалю та протеїну в рубці, зменшуючи ризик ацидозу і оптимізуючи засвоєння протеїнів. На відміну від пшениці, соргове зерно слід дрібно перемелювати.

Засвоєння амінокислот зерна сорго та кукурудзи в залежності від крупності подрібнення зерна
   Суха речовина, % Лізин Триптофан Метіонін Трионін
Сорго 2мм 84 76 82 89 84
Сорго 4мм 81 69 78 87 82
Кукурудза 4мм 83 75 82 90 77

 

Найкращі результати щодо поживних якостей кормів та валових зборів зеленої маси отримують за використання сумісних посівів сорго та кукурудзи. Встановлено, що  сумісні посіви сорго та кукурудзи збільшують збір зеленої маси на 65,4%, сухої речовини - 41,5%, ДОЕ - 27%, сирого протеїну - 24,5%. При цьому найкращі показники було отримано за сумісного вирощування сорго з гібридами кукурудзи з ФАО від 240 до 390.

Хімічний склад зеленої маси одновидових та сумісних із сорго посівів кукурудзи   (% на абсолютно суху речовину)
Варіанти                             Показники
  Зола Жир Протеїн Клітковина БЕР ДОЕ
Кукурудза 3.7 3,0 8,9 19,6 65,0 10,8
Кукурудза + сорго 4,2 2,5 7,8 26,7 58,0 9,6
Сорго цукрове, гібрид СС506 7,3 2,0 6,6 36,1 48,0 8,2
Сорго цукрове, гібрид Мохавк 6,0 2,1 7,0 32,0 52,6 8,7

Не вимагаючи значних затрат на додаткові ресурси, сорго забезпечує отримання кормів високої якості та достатньої кількості, особливо в складних агрокліматичних умовах за дефіциту доступної вологи. Силосне сорго, багате на поживні елементи, може стати чудовим доповненням до силосної кукурудзи, зберігаючи високий рівень продуктивності тварин при безпечному кормовому режимі.