22 листопада 2017

Формування зернівки – завершальний етап життєвого циклу рослини. Як і будь яка зернова культура, сорго має декілька фаз стиглості зерна: молочна, молочно-воскова, воскова та повна стиглість. В залежності від кліматичних умов, а саме – від суми ефективних температур, фази  змінюються з періодичністю в 12-14 днів.  Достигання зерна, як і цвітіння, в межах волоті  відбувається зверху до низу.

Цікаво! Прогнозувати зміну фенологічних фаз розвитку сорго можна за ефективними температурами.

Під ефективними температурами  розуміють різницю між температурою навколишнього середовища й порогом розвитку живого організму (рослини, комахи і т.д.). Для того, щоб живий об»єкт здійснив свій розвиток, йому необхідно отримати певну кількість тепла, певну суму ефективних температур. За даною формулою можна розрахувати довжину вегетаційного періоду рослин, швидкість проходження окремих фаз органогенезу, або число генерацій будь-якого виду комах.

Ефективні температури для сорго розраховують за формулою:  (МАХ + МІN) : 2 -10 = Ефективна температура

де 10С – це фізіологічний нуль для сорго

Наприклад:

МАХ денна температура грунту під час посіву сорго  становила 18С, МІN – 16C.

Середньодобова температура   = (18+16) : 2 = 17 С.

Добова ефективна температура   = 17С -10С= 7С

Для появи сходів сорго потрібна cума ефективних температур в межах 110 С.

Отже, при середньодобовій температурі грунту 7С сходи з’являться через 15-16 днів.                                                                                                         х)

 

Тривалість фенологічних фаз сорго в залежності від суми ефективних температур

Фаза розвитку

Сума ефективних температур             (теплові  одиниці) С

 

Ранньостиглі

гібриди

Пізньостиглі гібриди

         Проростання

110

93

      3 листка                                        

275

275

      4 листка

316

316

      5 листків

363

363

Формування волоті

508

751

Вихід верхівкового листка

708

809

Поява волоті

926

963

Вихід волоті

962

1040

Цвітіння

1016

1097

Молочна стиглість

1216

1271

Воскова стиглість

1380

1521

Повна стиглість

1470

1848

 

Молочна стиглість.  Консистенція зернівки нагадує молоко. Стебло починає втрачати свою масу.

Увага! В цей час з»являються метелики бавовняної совки.

Бавовняна совка шкодить після цвітіння сорго, в період дозрівання зерна. Гусінь  проявляє виразну схильність харчуватися репродуктивними органами рослин. Пам»ятайте, що личинки старших поколінь стають стійкими до отрути.

Заходи боротьби з личинками бавовникової совки:  

 - агротехнічні:  знищення бур'янів, глибока зяблева оранка, міжрядні обробітки;

- хімічні: обприскування посівів інсектицидами  в початковий період розвитку гусениць;

 - біологічні: випуск трихограми (в кількості 100-150 тис.шт/га) в два прийоми: під час спарювання метеликів  і  масової яйцекладки совок. Існує  чотири раси бурої трихограми: совкова, біланова, вогнівкова, плодожеркова і близько 15 її екотипів, тому для найвищої ефективності  враховуйте ступінь спеціалізації її рас і екотипів;

- проти личинок молодшого віку доволі ефективним є використання біопрепаратів на основі спорових бактерій, грибів та їх ендотоксинів. Ефективність даних препаратів залежить від дотримання вимог щодо їх використання, а саме: температури повітря, правильно підібраних термінів внесення, що відповідають вразливим періодам розвитку шкідника  та відповідного зберігання продукту. Біологічні препарати мають контактно-кишкову дію. Вже в першу добу після застосування шкідники перестають харчуватися, а  повна загибель наступає протягом 2-5 діб. Вносять препарати методом обприскування в вечірні чи ранкові години в період активного живлення шкідників. Використання біопрепаратів дає змогу отримати екологічно чисту продукцію та  зберегти довкілля.

Моніторинг та сигналізацію розвитку шкідників проводять за допомогою  феромонових пасток.

Стадія 8. Воскова стиглість.

В зернівці продовжується накопичення поживних речовин. Вона набуває тістоподібної консистенції. Стебло має найменшу масу. Поглинання поживних речовин майже припиняється.

Увага! Контролюйте чисельность личинок бавовникової совки. Пам»ятайте, що біологічні чи хімічні засоби боротьби найбільш ефективні проти личинок молодшого віку.

Стадія 9. Повна стиглість. 

У повній стиглості зерно набуває вологості 35%. На ньому з»являється характерна, так звана «чорна цятка».

Пам»ятайте, що зерно сорго дуже гігроскопічне і швидко реагує на зміну вологості навколишнього середовища. Виразною особливістю сорго є те, що навіть у повній стиглості зерна його листя може залишатися зеленим до морозів.

Увага! Десикацію  посівів починають за вологості зерна не вище  30%, обмолот - 22% і нижче. Зібране зерно досушують до 16-17 %. Базова вологість зерна при зберіганні становить 14%

Важливо:  Проводьте своєчасний збір зерна не втрачаючи у кількості та якості!